Screening Downova syndromu

Screening
Doporučení
Informace
Laboratoře
Kontakt
Verze pro tisk (PDF)


Česká společnost klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP)

Česká společnost nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) -sekce imunoanalytických metod

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP (SLG ČLS JEP)

Referenční laboratoř MZ ČR pro klinickou biochemiiNovelizace doporučení schválená výše uvedenými odbornými společnostmi 10.11.2014

 

Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství

Požadavky na laboratoře

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3