Screening Downova syndromu

Screening
Doporučení
Informace
Laboratoře
Kontakt
Publikace

Vyšetřování markerů preeklampsie v rutinní praxi
autor: D. Springer

Efektivní využití NIPT v rámci integrovaného screeningu chromozomálních aberací (Praha 2018)
autor: J. Loucký, D. Springer, V. Gregor, D. Čutka, M. Hynek, D. Stejskal

Prenatální diagnostika vývojových vad v ČR (Karlova Studánka 2017)
autor: D. Springer

Současný stav biochemického screeningu chromozomálních aberací
autor: D. Springer, J. Loucký, V. Gregor, D. Čutka, D. Stejskal

Současný stav screeningu Downova syndromu zpohledu velkých laboratoří
autor: J. Loucký, D. Springer, D. Čutka, D. Stejskal

Recommendations on prenatal screening and the connections to other diseases such as thyroid dysfunction
autor: D. Springer, T. Zima

Současná doporučení k využití PlGF a sFlt_1 ve screeningu a diagnostice a praxe jejich využití
autor: D. Springer


Externí kontrola kvality screeningu VVV

Informace o výsledcích externí kontroly kvality screeningu VVV najdete na www.sekk.cz