Screening Downova syndromu

Screening
Doporučení
Informace
Laboratoře
Kontakt


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA
přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK,

U Nemocnice 2
Praha 2

tel: 22496 2841
fax: 22496 2848

 

Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
ÚLBLD VFN a 1. LF UK
tel: 22496 2883