Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4013 a 4014

H. Rozsypal, 26. 4. 2020

e-learning
 
v době epidemie covidu-19

Milé kolegyně, milí kolegové,

blok infekčního lékařství, který máte absolvovat v následujících třech týdnech, bude veden distanční formou, i když nevylučujeme možnost konzultací v menších skupinách tak, jak nám to dovolí předpisy vydané děkanátem. Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu. Na ní se budete seznamovat s harmonogramem Vaší přípravy k zápočtu a ke zkoušce a budete nalézat konkrétní úkoly, jejichž řešení a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz. Vaše odpovědi budeme chápat jako zpětnou vazbu na to, že jste se s problematikou seznámili a že jí rozumíte. Vzájemná komunikace bude předpokladem pro udělení zápočtu. Podmínky zkoušení budou ještě upřesněny.

Doufám, že i takto vedená výuka u vás vzbudí zájem o náš pestrý a dnes populární obor.

Srdečně zdraví a na spolupráci s Vámi se těší

kolektiv Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB

Úvodní stránka

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

© 26. 4. 2020