We subscribe to the HONcode principles of the Health On the Net Foundation TitulBanner
Poslední aktualizace: 22. února 2007
IkonaXenu
Atlas - databáze endoskopických obrazů
Obrazová dokumentace, standardizace, URL zdroje
Atypické nálezy, obrazová dokumentace
Novinky z gastroenterologie
Antivirový program SCAN
 
 
Klinický informační systém FP VFN s modulem GastroBase-II, informace o dalším vývoji, integraci do NIS Medea (Stapro) a standardizaci obrazové dokumentace.
Atypické nálezy - pozoruhodné nálezy a možnost dg.omylu na základě obrazové dokumentace, data jsou zveřejněna anonymně po souhlase s vedením 4.interní kliniky VFN a jsou určena pro další vzdělávání odborníků v GE oboru.
Nový osobní rozcestník PeKo WEB Centrum 2000 GastroWeb, nový portál pro gastroenterology
Vyhledávání na těchto stránkách
Atomz.com


GastroBase-II je v současné verzi integrována do Klinického informačního systému ComSyD. Původní verze programu GastroBase byla vytvořena jako síťová aplikace FoxBase v roce 1990 a dosud je na některých GE centrech používána.

Nová verze GastroBase-II je programována v jazyce C+, databáze typu Btrieve, systém pracuje pod OS Novell NetWare.

Základní charakteristicky modulu GastroBase:
1.Strukturovaný text podle terminologie a definicí OMED
2.Standardizace endoskopického resp.jiného GE nálezu
3.Aplikace expertního systému, který na vstupu dat zajišťuje kontrolní funkce
4.Automatické generování účtu pro pojišťovny vazbou mezi strukturovaným textem a sazebníkem výkonů, léků atd.
5.On-line integrace obrazové dokumentace do elektronického záznamu vyšetření
6.Grafické knihovny pro další využití obrazové dokumentace např. v pre- i post-graduální výuce, publikacích, prezentacích apod.

Jako příklad lze uvést např. multimediální výukový CD-ROM Endoskopické metody ERCP a kolonoskopie, který byl na našem pracovišti sestaven a publikován v roce 1997 nakladatelstvím Praha Publishing.

Základní funkce modulu GastroBase a KIS ComSyD:
1.Centrální kartotéka, jediná databáze společná pro všechny moduly včetně LIS (LIS je integrálním modulem KIS ComSyD).
2.Centrálně spravované číselníky a databáze (sazebníky,výkony,léky,pojišťovny,lékaři...)
3.Účet pojišťovny je generován expertním systémem, není nutno znát číselné kódy výkonů, resp. jejich změny v různých verzích.
4.Uživatelsky definovatelné vstupní i výstupní formuláře pro obrazovku, tisk, přenos - export dat (po síti, přes disketu).
5.Elektronický záznam každého GE výkonu s on-line obrazovou dokumentací.
6.Statistický aparát pro přehledy výkonů,nálezů ap., který je umožněn analýzou strukturovaných dat.

Obrazová dokumentace v modulu GastroBase tvoří samostatný programový modul, který je určen pro on-line digitalizaci obrazu a jeho integraci do elektronického záznamu pacienta.

Hardware a software pro obrazovou dokumentaci byl vyvinut firmou ComSyD (nyní firma Codep sro, www.codep.cz) a v současné době je on-line připojen endoskopický systém Olympus, endosonografický systém Olympus a monitory RTG Siemens. Grafická data jsou snímána 8-bitovou videokartou, barevný obraz v režimu RGB, true-color obraz velikosti cca 1 MB je komprimován do formátu GIF (cca 100 kB) a pro rychlý přístup je v grafické knihovně vytvořen "otisk" aktivní části obrazu (cca 10 kB). Archivaci dat provádíme denně kopií na jiný server v lokální síti, krátkodobý archiv je ukládán na MOD optické disky Olympus - 640 MB, 1-2x ročně přepisem na CD-ROM média.

Integrace do NIS a komunikace s NIS jsou v současné době řešeny jednak ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde je systémovým integrátorem firma Stapro www.stapro.cz (systém MEDEA) a dále v Ústřední vojenské nemocnici, kde je řešena vazba na NIS firmy AMIS. Na systémovém vyřešení těchto vazeb, komunikace resp. integrace závisí i další rozvoj KIS ComSyD a modulu GastroBase-II.

Standardizace obrazové dokumentace úzce souvisí s integrací modulu GastroBase do NIS, s komunikací informačních systémů s telemedicínou a s prezentací obrazové dokumentace na Internetu prostřednictvím WWW. V současné době jsou vybrané dokumenty z IS GastroBase převedeny do HTML formátu a prezentovány na serveru 1.LF UK Praha Atypické nálezy, obrazová dokumentace v české i anglické verzi. Problematika standardizace včetně konverze do DICOM formátu je řešena v rámci odborné skupiny České společnosti pro zdravotnickou informatiku ČSZIVI, kde je m.j. zveřejněn přehled multimediálních CD-ROM titulů zaměřených na gastroenterologii a endoskopii.

Ze zahraničních zdrojů týkajících se telemediciny, standardizace a obrazové dokumentace doporučuji Minimal Standard Terminology - MST www.uni.net/omed/minimal.htm, projekt Gaster www.ehto.org/ht_projects/initial_project_description/gaster.html, informace o standardu DICOM http://medical.nema.org/dicom/2001.html - PDF texty tohoto standardu, download DICOM software demo verze www.desacc.com/index.html. K problematice telemediciny doporučuji URL adresu projektu ELCANO www.imim.es/elcano, do kterého byly zařazeny i vybrané kazuistiky GE ambulance 4.interní kliniky VFN a 1.LF UK (zveřejněné na stránce atypických nálezů)


Literatura:
Kocna, P.: Počítače v endoskopii - nové trendy, multimédia. Endoskopie; 1993; 2: 2-3, 17-18
Kocna, P.: Klinický informační systém s obrazovou dokumentací. MEDSOFT'94; 1994; 36-48
Kocna, P.: Digitalizace a archivace obrazové dokumentace v endoskopii. MEDSOFT'94 - Katalog programů; 1994; 54-56
Kocna, P.: Gastrobase - Informační systém v gastroenterologii s obrazovou dokumentací. Aktuality v gastroenterologii, AZ servis sro.Praha; 1994; 294
Kocna, P.: The clinical information system GastroBase: Integration of image processing and laboratory communication. MEDINFO'95 Proceedings ed.R.A.Greenes; 1995; 1: 441
Kocna, P.: Klinický informační systém s obrazovou dokumentací - ComSyD. Sborník Medsoft'95 Tech-Market Praha; 1995; 82-84
Kocna, P.: Klinický informační systém s obrazovou dokumentací Fakultní polikliniky VFN v Praze 2. Uživatelský manuál firmy ComSyD sro Praha; 1995; 1-120
Kocna, P.: Dokumentace v endoskopii - terminologie a počítačové zpracování. in Základy digestivní endoskopie, ed.P.Dítě; 1996; 61-69
Kocna, P.: Electronic medical record in GastroBase-II. Clinical and educational aspects. Studies in Health Technology and Informatics; 1996; 34: 1, 440-442
Kocna, P.: Obrazová dokumentace v klinickém informačním systému. Lékař a technika; 1997; 28: 1-2, 8-9
Kocna, P.: Digitalizace, archivace a využití obrazové dokumentace v systému GastroBase-II. Časopis lékařů českých; 1997; 136: 10, 311-314
Kocna, P.: Obrazová dokumentace - od klinických dat k multimediální prezentaci, Sborník MEDSOFT'97, 1997; 16-25
Kocna, P.: Multimedia Electronic Textbook. The way from clinical information to education. Proceedings TEPR'97, Nashville, May 1997 ; 3: 362-364
Kocna, P.: Elektronická dokumentace v gastroenterologii.Integrace obrazu on-line a off-line. Česká a slov. gastroenterologie; 1997; 51: 2, A5-A6
Kocna, P.: Endoscopic image documentation - Clinical and educational experiences, Digestion, 1998, 59, Suppl.3, 544
Kocna, P.; Frič, P.: Počítačové zpracování dat v endoskopii a zkušenosti s programem GastroBase. Endoskopie; 1992; 1: 1, 10-11
Kocna, P.; Kocna, J.: GastroBase - modul VPN. Sborník MEDSOFT - MEDIKA PC'93, Praha; 1993; 83-85
Kocna, P.; Kocna, J.; Frič, P.: Computer-aided documentation in clinical gastroenterology - GastroBase. Proceedings MEDINFO'92 Geneva September 6-10; 1992; 1: 158
Kocna, P.; Kocna, J.; Frič, P.: Endoscopic results and images using Gastrobase - Computer data processing in clinical gastroenterology. Endoscopy; 1993; 25: 5, 353
Kocna, P.; Kocna, J.; Neuwirt, K.; Frič, P.: Computer-aided documentation in Clinical Gastroenterology - GastroBase Health Systems-The Challenge of Change; 1992, 1353-1356
Kocna P., Lukáš M., Krechler T.: Integrace digitálního obrazu a videa do NIS Medea, Sborník Medsoft'2001, TechMarket Praha, 2001, str. 135-139
Download VirusScanu
Pro privátní, nekomerční účely doporučuji antivirový program McAfee - primární zdroj je http://software.mcafee.com/centers/download/, pokud se Vám nepodaří stahnout originál, nabízím zde poslední verzi tohoto antivirového programu McAfee - evaluační verze cmd-450e.zip a nejnovější datové soubory (21. 2. 2007) dat-4968.zip.
Na serveru McAfee-Security naleznete také velmi podrobnou knihovnu s popisem všech známých virů - Mc Afee Virus Library.Ikonky pro Vás :


IkonaGastroLab IkonaPeKoWeb IkonaHTML Help IkonaWWW IkonaRoboti IkonaFotoGalery IkonaCCE IkonaGastroWeb


WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky