Přednášky v Power Pointu a Edukační videosekvence
publikované na serveru ÚLBLD 1.LF UK - PDF verze, vyžaduje Acrobat Reader (ke stažení zdarma)
Lékařská informatika a zdravotnická dokumentace listopad 2017, 4.9 MB, černobílé podklady pro tisk - PDFko pro tisk
Laboratorní diagnostika v gastroenterologii - kasuistiky říjen 2017, 6.9 MB
Laboratory diagnostics in gastroenterology - cases (English), říjen 2017, 7.1 MB
Lékařská informatika, eLearning a publikace říjen 2017, 4.7 MB, černobílé podklady pro tisk - PDFko pro tisk
Patobiochemie v gastroenterologii, říjen 2017, 8.7 MB, černobílé podklady pro tisk - PDFko pro tisk
Laboratorní metody a testy v gastroenterologii, říjen 2017, 8.7 MB, černobílé podklady pro tisk - PDFko pro tisk
Pankreas a gastrointestinální trakt - kurz IPVZ Praha, září 2017, 8.1 MB
Laboratorní diagnostika v gastroenterologii - komplet 900 obrázků - part 1 - 28.5 MB, Lab.diagnostika - part 2 - 33.0 MB, srpen 2017
Dechové testy - principy, technologie a aplikace únor 2017, 3.9 MB
Gastroenterologie-Laboratorní diagnostika-Kazuistiky duben 2016, 4.8 MB
Metabolické a nutriční aspekty nemocí trávícího ústrojí duben 2016, 7.2 MB
Patobiochemie a diagnostika pankreatu březen 2016, 6.8 MB, černobílé podklady pro tisk - PDFko pro tisk
POCT analýza FIT testů pro screening KRCA, září 2015, 1.5 MB
Epidemiological and clinical aspects of quantitative FIT test for CRC screening (English), květen 2015, 1.7 MB
e-Learning and Distance Education for Laboratory Medicine on Charles University in Prague (English), duben 2015, 3.0 MB
Celiakie - screening a laboratorní diagnostika, duben 2015, 2.6 MB
Helicobacter pylori, screening a diagnostika, duben 2015, 2.7 MB
Kvantitativní analýza hemoglobinu ve stolici pro screening KRCA a evropské zkušenosti v roce 2015, duben 2015, 1.2 MB
Patobiochemie malabsorpčního syndromu duben 2015, 4.9 MB, černobílé podklady pro tisk - PDFko pro tisk
Elektronické hlasování - TurningPoint březen 2014, 1.2 MB
Kasuistika GE01 Cystická fibróza březen 2014, 2.7 MB
Kvantitativní analýza Hb ve stolici - FOBT/TOKS test - videosekvence, březen 2012, wmv soubor - 86 MB
Provedení dechového testu - UBT - videosekvence, září 2011, wmv soubor - 120 MB
Kvantitativní stanovení Hb ve stolici a screening KRCA, červen 2011, 1.9 MB
Laboratorní diagnostika v gastroenterologii - přednáška - 62 obrázků, říjen 2010, 5 MB
Laboratory diagnostics in gastroenterology (English), listopad 2009, 5.5 MB
eLearning na lékařských fakultách říjen 2007, 3.6 MB
Distanční vzdělávání - eLearning, Breeze, Moodle, květen 2006, 1.1 MB
Laboratorní vyšetření stolice březen 2006, 4.3 MB
Laboratorní diagnostika v gastro-onkologii únor 2006, 5.2 MB
Distanční vzdělávání, teorie a principy, Who-What-Why květen 2005, 2.1 MB
Distant education, theory and principles (English), květen 2005, 2.0 MB
Akutní a chronická pankreatitída - laboratorní diagnostika květen 2005, 3.6 MB
GastroAtlas - Databáze ENDO, RTG, EUS a US obrazů leden 2005, 5.5 MB
Neurohumorální regulace v gastroenterologii prosinec 2004, 5.3 MB
Serology markers in coeliac disease (English), říjen 2004, 1.1 MB
Exocrine pancreatic function test - 13C-MTG (English), duben 2004, 1.3 MB

WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage orientovaná: lékařsky nebo církevně a teologicky