Protilátky ke gliadinu (AGA) - IgA a IgG

obrazek_cislo_22 Peptidové fragmenty gliadinu, proteinů pšeničného glutenu (lepku) patří k základním etiopatogenetickým faktorům celiakie. Detekce protilátek třídy IgA a IgG proti gliadinu jsou proto nejčastěji a nejdéle používanými serologickými markery. ELISA metody detekce AGA jsou běžně dostupné a z uvedených markerů CS jsou AGA nejlevnější. Ve screeningových programech celiakie byly dříve používány jako první test. Citlivost a spolehlivost detekce má značnou variabilitu a podstatně je ovlivněna stupněm purifikace použitého antigenu. Antigliadinové protilátky AGA třídy IgA mají význam především pro posouzení aktuálního stavu a dodržování bezlepkové diety, (senzitivita 73-89%, specificita 72-89%), IgG protilátky mají dlouhodobý profil, význam mají u nemocných s deficitem IgA (senzitivita 78-82% a specificita 66-85%). Metody, které používají jako antigen purifikovaný a-gliadin vykazují vyšší specificitu. V laboratoři ÚKBLD VFN v Praze byla vyvinuta ELISA metoda s antigenem - a-gliadinem, purifikovaným IE chromatografií na SP-Sephadexu. Referenční hodnoty závisí na použitém standardu, výhodné je použití interního laboratorního standardu.
Studie z let 2008 - 2010 doporučují detekci protilátek proti synteticky připraveným gliadin-specifickým nonapeptidům resp. deamidovaným peptidům gliadinu. Senzitivita a specificita ELISA testů proti deaminovaným gliadinům (DGP) je srovnatelná se spolehlivostí protilátek ke transglutamináze, DGP protilátky v kombinaci IgA a IgG jsou dokonce spolehlivější. Nejnovější studie doporučují testy v kombinaci IgA atTG a IgG DGP.

Reference
Wolf J. - Gastroenterology. 2017, Medline - link
Zucchini L. - Autoimmunity. 2016, Medline - link
Oyaert M. - Clin Chem Lab Med. 2015, Medline - link
Lammi A. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015, Medline - link
Mooney PD. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2015, Medline - link
Bufler P. - Z Gastroenterol. 2015, Medline - link
Spatola BN. - Aliment Pharmacol Ther. 2014, Medline - link
Vallejo-Diez S. - PLoS One. 2013, Medline - link
Volta U. - J Clin Gastroenterol. 2010, Medline - link
Villalta D. - Clin Chem. 2010, Medline - link
Volta U. - Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2010, Medline - link
Volta U. - J Clin Gastroenterol. 2009, Medline - link
Bansal AK. - Ann N Y Acad Sci. 2009, Medline - link
Tonutti E. - J Clin Lab Anal. 2009, Medline - link
Marietta EV. - World J Gastroenterol. 2009, Medline - link
Rashtak S. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2008, Medline - link
Ankelo M. - Clin Exp Immunol. 2007, Medline - link
Volta U. - Dig Dis Sci. 2007, Medline - link
Baviera LC. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007, Medline - link
Laass MW. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2006, Medline - link
Schwertz E. - Clin Chem. 2004, Medline - link
Baudon JJ. - Arch Pediatr Adolesc Med. 2004, Medline - link
Ferre-Lopez S. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2004, Medline - link
Kocna P. - Clin Chem Lab Med 2002, Medline - link
Grodzinsky E. - Clin Diagn Lab Immunol 2001, Medline - link
Osman AA. - Eur J Gastroenterol Hepatol 2001, Medline - link
Rumbo M. - Clin Exp Immunol 1998, Medline - link