Screening céliakie - serologické markery

obrazek_cislo_7 Serologické markery celiakie zahrnují protilátky ke gliadinu třídy IgA a IgG (AGA-A, AGA-G), protilátky k retikulinu (ARA) a endomysiu (EmA) třídy IgA a protilátky ke tkáňové transglutamináze třídy IgA a IgG (atTG-A, atTG-G). Žádný z uvedených markerů není 100% specifickým a současně 100% senzitivním, senzitivita a specificita těchto testů se pohybuje v rozmezí 31 -100% v závislosti na použitém antigenu/substrátu, nastavení cut-off hodnoty, použité metodice a standardizaci testu. Nejnovější metody doporučují detekci protilátek proti synteticky připraveným gliadin-specifickým nonapeptidům resp. deamidovaným peptidům gliadinu.

Algoritmy screeningových programů zahrnují sekvenční nebo i paralelní stanovení jednotlivých markerů, pozitivní výsledek však musí být v každém případě potvrzen histologickým vyšetřením. V remisi při bezlepkové dietě hladina protilátek klesá a proto jejich stanovení může být velmi dobře použito pro dlouhodobé sledování, follow-up, a monitoring dodržování bezlepkové diety. Nejnovější metody pro screening jsou imunochromatografické, rapid testy a zahrnují především metodu stanovení protilátek k tkáňové transglutamináze a gliadinu, existují i metody typu DotBlot, sekvenční ELISA proces vázaný na jednotlivý proužkový test.

obrazek_cislo_40 Význam screeningu je především u nemocných s jiným autoimunitním onemocněním. Riziko asymptomatické celiakie, bez klinických příznaků, je např. u diabetiků 1.typu 10x vyšší než v běžné populaci, tj. incidence není 1:200, ale 1:20. Zvýšené riziko je u dalších autoimunit podobné (autoimunní thyreopatie aj.). V souboru 200 nemocných jsme prokázali signifikatně vyšší počet pozitivních CS markerů u IDDM pacientů s rozvinutou autoimunitou (GAD+) než u IDDM pacientů GAD negativních. Celiakální sprue (CS, glutenová enteropatie) je onemocněním autoimunního charakteru s geneticky podmíněnou vazbu (HLA-DQ2/DQ8). Metody molekulární biologie, PCR, umožňují detekci specifických markerů - HLA-DQ. Význam HLA-DQ typizace ve screeningu je především v jeho negativním vyhodnocení, kdy je celiakie vyloučna. Pro screening byla v roce 2011 použita i technologie detekce atTG ve slinách.

Reference
Wolf J. - Gastroenterology. 2017, Medline - link
Daves M. - J Immunol Methods. 2016, Medline - link
Wolf J. - Clin Chim Acta. 2016, Medline - link
Zucchini L. - Autoimmunity. 2016, Medline - link
Oyaert M. - Clin Chem Lab Med. 2015, Medline - link
Brusca I. - Adv Clin Chem. 2015, Medline - link
Mooney PD. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2015, Medline - link
Bufler P. - Z Gastroenterol. 2015, Medline - link
Lakos G. - J Immunol Res. 2014, Medline - link
Fernández-Banares F. - PLoS One. 2014, Medline - link
Bürgin-Wolff A. - BMC Gastroenterol. 2013, Medline - link
Kurien M. - Diabet Med. 2013, Medline - link
Sandström O.- J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013, Medline - link
Mubarak A. - World J Gastroenterol. 2012, Medline - link
Alessio M.G. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012, Medline - link
Giersiepen K. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012, Medline - link
Bonamico M. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011, Medline - link
Catassi C. - Am J Med. 2010, Medline - link
Volta U. - Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2010, Medline - link
Hershcovici T. - Aliment Pharmacol Ther. 2010, Medline - link
Pietzak MM. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2009, Medline - link
Volta U. - J Clin Gastroenterol. 2009, Medline - link
Bansal AK. - Ann N Y Acad Sci. 2009, Medline - link
Rashtak S. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2008, Medline - link
Ankelo M. - Clin Exp Immunol. 2007, Medline - link
Volta U. - Dig Dis Sci. 2007, Medline - link
Hadithi M. - Ann Intern Med. 2007, Medline - link
Bonamico M. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2006, Medline - link
Jiskra J. - Physiol Res 2003, Medline - link
Matteucci E. - Diabetes Nutr Metab 2001, Medline - link
Meloni GF. - J Endocrinol Invest 2001, Medline - link
Volta U. - Digestion 2001, Medline - link
Berti I. - Dig Dis Sci 2000, Medline - link
Kordonouri O. - Diabet Med 2000, Medline - link
Schober E. - J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000, Medline - link