Protilátky k endomysiu (EmA) - IgA

obrazek_cislo_9 Celiakie patří k autoimunitním onemocněním a prokazujeme proto přítomnost řady autoantigenů, např. k endomysiu, což je pojivový, tkáňový protein hladkého svalu, lokalizovaný mezi myofibrilami. Endomysiální protilátky jsou velmi spolehlivým markerem celiakie (senzitivita 83-95% a specificita 94-99%), a ve screeningových algoritmech jsou doporučeny jako druhý krok, indikující histologický průkaz. Metoda detekce je imunofluorescenční, jako substrát byla původně použita svalovina jícnu opic, ověřeny jsou nyní i další substráty např. svalovina pupečníku. Laboratorní technika vyžaduje immunofluorescenční mikroskop, hodnocení testu není zcela jednoduché a vyžaduje dlouhodobé zkušenosti. Průkaz EmA protilátek by měl být proveden v několika ředěních vzorku séra od 1:5 (pro základní screening) až 1:40 (průkaz onemocnění). Vzhledem k finanční náročnosti testu je většinou prováděno hodnocení pouze v jediném ředění, nejčastěji 1:20. Protilátky ke tkáňové transglutamináze, která je vlastním chemickým substrátem endomysia, lze stanovit klasickou ELISA metodou a je proto výhodnější pro běžnou, rutinní diagnostiku. Vzhledem k technické i finanční náročnosti stanovení EmA je diskutována možnost stanovení atTG místo EmA, resp. sekvence stanovení těchto markerů v algoritmu screeningu a diagnostiky celiakie.

Reference
Wolf J. - Clin Chim Acta. 2016, Medline - link
Picarelli A. - Clin Exp Immunol. 2010, Medline - link
McGowan KE. - Pediatrics. 2009, Medline - link
Salmi TT. - Gut 2006, Medline - link
Paparo F. - Am J Gastroenterol. 2005, Medline - link
Baudon JJ. - Arch Pediatr Adolesc Med. 2004, Medline - link
Sinclair D. - Ann Clin Biochem. 2003, Medline - link
Picarelli A. - J Intern Med 2001, Medline - link
Dahele A. - Dig Dis Sci 2001, Medline - link
Tursi A. - Am J Gastroenterol 2001, Medline - link
Dickey W. - Am J Gastroenterol 2000, Medline - link
Schober E. - J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000, Medline - link