Protilátky ke tkáňové transglutamináze (atTG) - IgA a IgG

obrazek_cislo_80 Tkáňová transglutamináza má přímý vztah k patogenezi onemocnění a byla popsána jako vlastní, chemický substrát endomysia. Tkáňová transglutamináza - (isoenzym transglutaminasa II, TG2 - EC 2.3.2.13, je transferázou, systémový název je protein-glutamin:amin-g-glutamyltransferasa. Je to Ca2+ dependentní enzym, katalyzující deaminaci glutaminu na glutamát, rovněž vede ke vzniku intramolekulární vazby glutaminu na další primární amin, např. lysin a vede k agregaci glutaminových peptidů. Stanovení protilátek ke tkáňové transglutamináze (atTG) má proto rovněž velmi vysokou diagnostickou efektivitu, podobně jako EmA protilátky (senzitivita 87-97% a specificita 88-98%). Stanovení atTG je prováděno klasickou metodou ELISA, což je pro rutinní diagnostiku technika dostupnější než immunofluorescenční průkaz EmA.

obrazek_cislo_10 Protilátky atTG lze na rozdíl od EmA stanovovat ve třídě IgA i IgG, což má význam pro nemocné se selektivním deficitem IgA. Metoda byla popsána s použitím morčecího antigenu, který je použit ve většině starších souprav, novější soupravy již používají jako antigen tkáňovou transglutaminázu izolovanou z lidských buněk, z lidských erytrocytů, nebo rekombinantní tTG izolovanou na E.coli. Referenční hodnoty se liší u jednotlivých souprav, většinou je pro IgA protilátky uváděna horní hranice normy 10 - 15 IU/l, některé soupravy definují i tzv. gray-zone v rozsahu 10 - 20 IU/l. Stanovení protilátek atTG s lidským, rekombinantním antigenem vykazuje nižší falešnou pozitivitu než metody s morčecím antigenem. Nejnovější studie porovnávají protilátky třídy IgA a IgG, a POCT metodiky stanovení atTG protilátek. Stanovení protilátek atTG ve třídě IgA je doporučeno jako základní screeningový test pro diagnostiku celiakie. Pro screening byla v roce 2011 použita i technologie detekce atTG ve slinách, a nejnovější studie popisují zcela nové technologie detekce protilátek elektrochemickými imunosenzory.

Reference
Wolf J. - Gastroenterology. 2017, Medline - link
Daves M. - J Immunol Methods. 2016, Medline - link
Oyaert M. - Clin Chem Lab Med. 2015, Medline - link
Bufler P. - Z Gastroenterol. 2015, Medline - link
Tosco A. - Clin Exp Immunol. 2014, Medline - link
Lakos G. - J Immunol Res. 2014, Medline - link
Sandström O.- J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013, Medline - link
Mubarak A. - World J Gastroenterol. 2012, Medline - link
Alessio M.G. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012, Medline - link
Neves M.M. - Biosens Bioelectron. 2012, Medline - link
Adornetto G. - Anal Bioanal Chem. 2012, Medline - link
Bonamico M. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011, Medline - link
Lindfors K. - Autoimmun Rev. 2010, Medline - link
Dahlbom I. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010, Medline - link
Volta U. - Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2010, Medline - link
Pividori MI. - Anal Biochem. 2009, Medline - link
Marietta EV. - World J Gastroenterol. 2009, Medline - link
Duerksen DR. - Dig Dis Sci. 2009, Medline - link
Baviera LC. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007, Medline - link
Sardy M. - Clin Chim Acta. 2007, Medline - link
Byrne G. - Gut. 2006, Medline - link
Raivio T. - Aliment Pharmacol Ther. 2006, Medline - link
Barker CC. - Pediatrics. 2005, Medline - link
Mankai A. - Pathol Biol (Paris). 2005, Medline - link
Baudon JJ. - Arch Pediatr Adolesc Med. 2004, Medline - link
Ferre-Lopez S. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2004, Medline - link
Tommasini A. - Arch Dis Child. 2004, Medline - link
Sinclair D. - Ann Clin Biochem. 2003, Medline - link
Tonutti E. - J Clin Pathol 2003, Medline - link
Kocna P. - Clin Chem Lab Med 2002, Medline - link
Wolters V. - Eur J Pediatr 2002, Medline - link
Hansson T. - Pediatr Res 2002, Medline - link
Clemente MG. - J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002, Medline - link
Bardella MT. - Dig Liver Dis 2001, Medline - link
Basso D. - J Clin Lab Anal 2001, Medline - link
Chan AW. - Pediatrics 2001, Medline - link
Fabiani E. - Eur J Gastroenterol Hepatol 2001, Medline - link
Leon F. - Scand J Gastroenterol 2001, Medline - link
Kordonouri O. - Diabet Med 2000, Medline - link