Funkční testy v gastroenterologii

obrazek_cislo_33 Funkční testy tvoří významnou složku klinicko-diagnostického procesu v gastroenterologii. Doplňují výsledky zobrazovacích technik o podstatnou informaci, kterou je funkce orgánu, resp. schopnost reagovat na stimulaci. Funkční test zahrnuje přesně definovanou stimulaci a výsledek je interpretován jako odpověď orgánu na stimulaci s přihlédnutím k bazálním hodnotám analytu před stimulací. U nepřímých funkčních testů je nutno navíc při interpretaci posuzovat funkci dalších orgánů nebo systémů, které se na procesu podílejí.

obrazek_cislo_5 Příkladem může být nepřímý test exokrinní funkce pankreatu. Perorálně je podán substrát s PABA markerem, pankreatická hydrolýza peptidu marker uvolňuje, ten je absorbován v tenkém střevě, hydrolyzován v játrech, a konečně je analyt vylučován ledvinami. Laboratorní výsledek je tak nutno interpretovat se znalostmi dalších funkčních vztahů, především renálních funkcí, který výsledek velmi často ovlivňují. U dechových testů je nutno znát ventilační poměry, je-li analyt metabolizován v játrech - jaterní funkce apod. Komplexní zhodnocení a interpretace u funkčních testů vyžaduje úzkou spolupráci s indikujícím lékařem.

obrazek_cislo_87 Technologický rozvoj zobrazovacích metod v gastroenterologii nabízí v současné době kombinaci morfologického zobrazení a současně vyhodnocení některých funkčních aspektů vyšetřovaného orgánu. Metody ERCP a MRCP lze provádět při současné stimulaci i.v.podaným sekretinem, nebo cholecystokininem a vznikají tak moderní kombinované vyšetřovací postupy S-MRCP, MRCPQ nebo ePFT (endoskopický pankreatický funkční test). Analýzy duodenální-pankreastické amylázy a bikarbonátu při endoskopickém sekretinovém testu lze nyní již provádět na automatických analyzátorech. Endoskopicky lze provádět i "dechový test" typu UBT s podáním 20 mg značené močoviny a odběrem plynného obsahu žaludku bioptickým kanálem endoskopu.

Reference
Sperti C. - World J Gastroenterol. 2017, Medline - link
Madzak A. - Abdom Radiol. 2017, Medline - link
Erchinger F. - Pancreatology. 2017, Medline - link
Lara LF. - Gastrointest Endosc. 2017, Medline - link
Alfaro Cruz L. - Pancreas. 2017, Medline - link
Erchinger F. - PLoS One. 2017, Medline - link
Wejnarska K. - Dev Period Med. 2016, Medline - link
Trikudanathan G1. - Am J Gastroenterol. 2015, Medline - link
Yasokawa K. - J Magn Reson Imaging. 2015, Medline - link
Mensel B. - AJR Am J Roentgenol. 2014, Medline - link
Manfredi R. - Radiol Med. 2012, Medline - link
Braden B. - Pancreas. 2010, Medline - link
Andersson B. - World J Gastroenterol. 2010, Medline - link
Domínguez Munoz JE. - Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2010, Medline - link
Lieb JG. - World J Gastroenterol. 2008, Medline - link
Urita Y. - Hepatogastroenterology. 2007, Medline - link
Gillams A. - Abdom Imaging. 2007, Medline - link
Gillams AR. - Eur Radiol. 2007, Medline - link
Schneider AR. - J Clin Gastroenterol. 2006, Medline - link
Bali MA. - Pancreas. 2006, Medline - link
Stevens T. - Am J Gastroenterol. 2006, Medline - link
Bali MA. - Eur Radiol. 2005, Medline - link