Pankreatická elastáza-1 v séru

obrazek_cislo_78 Elastáza - 1 (EC 3.4.21.11) je secernována jako proelastáza a aktivována trypsinem. Rozlišujeme elastázu-1 (Mr 30000; anodická frakce), která se vyskytuje v séru ve volné formě a v komplexu s a1-proteinázovým inhibitorem, a elastázu-2 (Mr 25000; katodická frakce). Enzym je secernován pankreatickou šťávou do duodena a během střevní pasáže není degradována proteinová sekvence zvolená pro immunochemickou detekci. Při zánětlivých procesech dochází také k retrográdnímu uvolnění do krevního oběhu a kvantifikace sérové hladiny lidské pankreatické elastázy je vhodným markerem akutní pankreatitidy, např. post-ERCP, a karcinomu pankreatu. Elastáza-1 (stanovená ELISA technikou) má ze všech pankreatických enzymů pro karcinom pankreatu nejvyšší specificitu i sensitivitu. Hladina elastázy-1 je zvýšena u akutní i chronické recidivující pankreatitidy, přičemž zvýšení přetrvává déle a lépe koreluje s klinickým stavem než hladina a-amylázy. Ke stanovení elastázy-1 se používá RIA metody se 125I-značenou elastázou nebo novějších ELISA technik s monoklonální protilátkou k elastáze-1. Elastáza-1 (stanovená ELISA technikou) má ze všech pankreatických enzymů pro karcinom pankreatu nejvyšší specificitu i sensitivitu. Referenční rozmezí (pro RIA metodiku) je 1.3-4.3 µg/l. Nejnovější studie stanovení sérové elastázy 1 je založena na latexové immunoassay.

Reference
Kapetanos D. - Hepatogastroenterology. 2007, Medline - link
Wu D. - Chin J Dig Dis. 2006, Medline - link
Wilson RB. - ANZ J Surg. 2005, Medline - link
Keim V. - Clin Chim Acta. 2003, Medline - link
Katsanos KH. - Eur J Intern Med 2002, Medline - link
Ohde K. - Rinsho Byori 2002, Medline - link
Millson CE. - Scand J Gastroenterol 1998, Medline - link
Ikei S. - J Gastroenterol Hepatol 1998, Medline - link
Keim V. - Clin Chem 1997, Medline - link
Iwase K. - Res Exp Med (Berl) 1995, Medline - link
Satake K. - Pancreas 1994, Medline - link
Homma T. - Int J Pancreatol 1991, Medline - link
Linder R. - Pancreas 1991, Medline - link
Pezzilli R. - G Ital Oncol 1989, Medline - link