Trypsin v séru

obrazek_cislo_24 Trypsin (ve formě trypsinogenu) je obdobně jako další pankreatické enzymy produkován acinózními buňkami pankreatu v in-aktivní formě proenzymu a cestou pankreatického vývodu je secernován do duodena. Aktivace pankreatických enzymů probíhá v aktivační kaskáděm která je iniciována střevní enterokinázou. Trypsin přechází částečně do krevního oběhu, kde jej lze stanovit imunologickými metodami (RIA). Většinou je stanoven trypsin spolu s trypsinogenem a komplexem trypsinu s a1-proteinázovým inhibitorem (a1-antitrypsin), v závislosti na použité detekční metodice (specificita protilátek). Fyziologické hodnoty se pohybují v rozmezí 100-400 µg/l opět v závislosti na typu použité detekční soupravy. U akutní pankreatitidy prokazujeme několikanásobné zvýšení (až 20000 µg/l), lehké zvýšení je u cholelitiázy. Snížené hodnoty svědčí pro chronickou pankreatitidu, mukoviscidózu. U karcinomu pankreatu lze prokázat snížené i zvýšené hodnotu trypsinu.

obrazek_cislo_97 Nejnovější studie jsou zaměřeny na flurogenní senzory trypsinu umožňující monitorovat aktivitu trypsinu a jeho inhibitorů v diagnostice i terapeutické aktivitě. Proteázové senzory jsou vytvořeny na bázi EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein) peptidů.

Reference
Chen N. - Biochemistry. 2009, Medline - link
Hernandez CA. - Dig Dis Sci. 2005, Medline - link
Lempinen M. - Scand J Gastroenterol. 2003, Medline - link
Hedstrom J. - Am J Gastroenterol. 2001, Medline - link
Munoz A. - Am Fam Physician 2000, Medline - link
Kemppainen E. -Scand J Gastroenterol 2000, Medline - link
Ojima H. - Hepatogastroenterology 2000, Medline - link