Dechový test s 13C-D-xylózou

obrazek_cislo_82 D-xylóza je 5-uhlíkový monosacharid (pentóza), který je asi ze 60% pasivně absorbován v proximální části tenkého střeva (duodenojejunální) a z cirkulace je eliminován ledvinami. Clearance cca 87% je dána tubulární resorpcí D-xylózy. V klasickém zátěžovém testu s D-xylózou je podáno perorálně 5-25g D-xylózy a laboratorně je stanovena hladinu v séru a v moči, nalačno a za 5 hodin po podání zátěže (pro stanovení odpadu močí je prováděn 5 hodinový sběr moče). Dechový test s perorálním podáním xylózy existuje jako H2-xylózový test, s podáním značené xylózy jako 14C-xylózový nebo 13C-xylózový test. Xylóza je dále metabolizována bakteriemi v tenkém a tlustém střevu a tak pokles vstřebávání, stanovený především klasickým tolerančním testem je diagnosticky signifikantní pro malabsorpci, zatímco zvýšený metabolismus xylózy je stanovitelný při bakteriálním přerůstání v tenkém střevu. Indikací dechového testu s xylózou je proto hlavně dg. bakteriálního přerůstání, sy. slepé kličky apod. Dávka podané xylózy se liší od 10 mg do 10g (podle uspořádání testu).

Provedení testu pro detekci bakteriálního přerůstání v tenkém střevu je následující. Pacient nalačno odebere vzorek vydechovaného vzduchu, vypije roztok 200 ml se 100 mg 13C-xylózy a v následujících 6 hodinách je odebrán každých 60 minut jeden vzorek vydechovaného vzduchu. Hodnocení je kinetické, hodnotíme maximum dosaženého poměru 13CO2 : 12CO2, časový posun maxima, a celkové množství metabolizované 13C-xylózy tzv. kumulativním výdejem za 6 hodin.

14C-D-xylózový dechový test a 13C-D-xylózový dechový test je variantou xylózového absorpčního testu, a je v posledních letech používán častěji než stanovení xylózy v moči.v dg. střevní malabsorbce. Toleranční test s D-xylózou je obvykle indikován k potvrzení střevní malabsorpce u gluténové enteropatie (céliakální sprue), tropické sprue.

Reference
Bjorkhaug ST. - Microb Ecol Health Dis. 2017, Medline - link
Schatz RA. - World J Gastroenterol. 2015, Medline - link
Hope HB. - Scand J Gastroenterol. 2011, Medline - link
Tveito K. - Scand J Gastroenterol. 2010, Medline - link
Hope HB. - Scand J Gastroenterol. 2010, Medline - link
Tveito K. - Scand J Gastroenterol. 2008, Medline - link
Rana SV. - Dig Dis Sci. 2007, Medline - link
Walters B. - Am J Gastroenterol. 2005, Medline - link
Wigg AJ. - Gut. 2001, Medline - link
Stotzer PO. - Digestion 2000, Medline - link
Dellert SF. - J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997, Medline - link
Lewis SJ. - Dig Dis Sci 1997, Medline - link
Chang CS. - Eur J Nucl Med 1995, Medline - link