Hledáte databázové prostředí na WEBu - EZDB, MySQL?

Aplikace databází na Web výrazně posouvá možnosti WWW stránek a dynamické WWW stránky, tvořené pomocí PHP s databázovou podporou se stávají zcela běžnými.


Na této stránce se věnuji zkušenostem s databází pomocí CGI skriptu (EZDB) a testování databázového prostředí MySQL a PHP, s možností experimentu a testováním databáze on-line na Webu. Toto testování jsme si vyzkoušel na serveru Yo.CZ, který zdarma nabízel podporu PHP a MySQL + kapacitu 25 MB (děkuji za to). FreeWeb byl přesunut na server Ic.cz, testovací databáze byla bohužel zrušena. K testování databáze jsou použil ukázky a příklady zveřejněné autorem (Jiří Kosek) velmi dobré publikace PHP Hypertextový preprocesor. MySQL a PHP dnes nabízí již celá řada serverů i zdarma.

Databáze CGI skripetm

Databázi na Webu lze realizovat bez podpory PHP, MySQL - pouze pomocí CGI skriptů. Příkladem je např. soubor databázových nástrojů - EZDB, autorem je Stephane Barde.
Prvním příkladem databáze, která využívá tento skript je elektronický časopis Ústavu klinické biochemie VFN a 1.LF UK - Časopis ÚKB. V tomto elektronickém časopise je mj. článek podrobně popisující aplikaci CGI skriptu: Dohnal L., Kocna P.: Elektronický časopis Klinická biochemie na webových stránkách s použitím CGI skriptu Text článku .
Další dvě aplikace jsou databází obrazových dat: odborná lékařská aplikace gastroenterologických nálezů, endoskopických, RTG a sonografických obrazů Gastro Atlas, v českém i anglickém jazyce, a digitální herbář, databáze asi 800 digitálních fotografií rostlin a květů - FotoHerbář.
V prostředí databáze EZDB (verze 3.01) je vytvořena také IFCC databáze edukačních zdrojů.

CD-ROM, off-line databáze

Databázi na Webu lze snadno realizovat pomocí EZDB - CGI skriptů. Výše uvedené dvě aplikace obrazových data - GastroAtlas a DigiHerbář existují v off-line databázovém software, který napsal v rámci bakalářské práce student 1.LF UK - V.Hána. Databázovým zdrojem se textový soubor generovaný EZDB skriptem. Vlastní software umožňuje vyhledávání, třídění a zobrazení zdrojových dat GastroAtlasu i Herbáře (kliknutím lze obrázky zvětšit). Databázový software lze provozovat bez jakékoliv instalace, např. z CD-ROM média. Text bakalářské práce nabízím on-line: Integrace obrazu ve zdravotnické dokumentaci a jeho aplikace - PDF soubor.

Co je to PHP ?

Historie systému PHP začíná zhruba v roce 1994, kdy Rasmus Lerdorf napsal jednoduchý systém pro evidenci přístupu ke stránkám. Tento systém se postupně vyvíjel až se z něj stal plnohodnotný skriptovací jazyk s velice bohatou knihovnou funkcí. Poslední verzí PHP je 5.2.1, verze je k února 2007. Přibližně jednou za měsíc je uvolněna nová podverze, která obsahuje opravy chyb předešlých verzí a často přidává podporu pro další nové knihovny.
Práce s PHP je velice jednoduchá a intuitivní. Na místo psaní programů, které ve výsledku vygenerují HTML, používá PHP opačný přístup. Do HTML stránky můžeme zapsat příkazy PHP, jejichž výsledek se po interpretaci skombinuje s okolním HTML kódem. (více autor textu Jiří Kosek - Přednáška o PHP.

Co je to MySQL ?

MySQL je multi-user (mnohauživatelský) SQL databázový server. SQL (Structured Query Language) je nejpoužívanějším a nejlépe standardizovaným databázovým jazykem na světě. MySQL je klient/serverová implementace, která zahrnuje mysqld na straně serveru a různé klientské programy a knihovny na straně uživatele.
K hlavním přednostem MySQL patří rychlost, robustnost a jednoduchost používání. MySQL je používán od roku 1996. Na WWW stránce MySQL je uvedeno, že v současné době MySQL slouží jako databázové prostředí pro více než 10.000 databázových tabulek, nejméně 500 z nich má více než 7 milionů řádek což představuje celkovou kapacity 100 GB.
MySQL máme k dispozici na serveru naší fakulty, nicméně správa databází je velmi obtížná / omezená pro běžné uživatele nástrojem phpMyAdmin. Freeware - MyDB Studio je ke stažení na URL www.mydb-studio.com, ze vzdáleného PC není však použitelný, vyžaduje komunikaci na portu 3306.

ImagePin Janiny odkazy k PHP a MySQL je českým informačním zdrojem s řadou odkazů a příkladů
ImagePin phpCZ je základní informační zdroj o PHP, český mirror site
ImagePin HotScripts.com zdroj nejen PHP skriptů a programů pro tvorbu WWW
ImagePin phpWizard.net pomůcky pro tvorbu dynamických Web stránek
ImagePin PHP hypertextový preprocessor český zdroj, autorem je Jiří Kosek, řada ukázkových aplikací i MySQL


WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky