Alfa-1 antitrypsin ve stolici

obrazek_cislo_109 Alfa-1 antitrypsin je primárním inhibitorem elastázy polymorfonukleárních neutrofilních granulocytů (PMN) a je uvolňován během zánětlivých procesů tak, aby se snížila proteolytická aktivita PMN elastázy. Je to lineární glykoprotein s molekulovou hmotností cca 52 kDa, syntetizován je převážně v játrech, ale také střevními makrofágy, monocyty a epitelovovými buňkami. Alfa1-antitrypsin je důležitým markerem pro proteinovou enteropatii a propustnost, protože je schopen odolávat střevní degradaci vzhledem ke své anti-proteolytické aktivitě.

obrazek_cislo_107 Transplantace tenkého střeva je pro pacienty se závažným střevní selháním jediná život zachraňující terapie. Neinvazivní biomarkery ve stolici (kalprotektin, lactoferin, alfa-1 antitrypsin a elastáza) a testy střevní permeability (např.zonlin), jsou v posledních letech testovány jako potenciální markery funkce tenkého střeva po transplantaci a diagnózy rejekce transplanátu - GastroIntestinal Graft Versus Host Disease (GI-GVHD).

obrazek_cislo_108 Referenční meze pro koncentraci a1-AT se výrazně liší v závislosti na použité metodice (radiální difuse, imunonefelometrie nebo sandwichová ELISA) a spolehlivost metody lze zvýšit stanovením 24 hodinové clearance. Koncentrace a1-AT nad 1,5 mg/g stolice (metodou imunonefelometrie) vykazuje stupeň 2-3 pro odmítnutí štěpu po transplantaci (GVHD) se 72% senzitivitou. Vysoká stabilita proteinu a1-AT ve stolici při 37°C umožňuje spolehlivou detekci tohoto markeru.

Reference
O'Meara A. - Bone Marrow Transplant. 2015, Medline - link
Kosek M. - Am J Trop Med Hyg. 2013, Medline - link
Rodriguez-Otero P. - Blood. 2012, Medline - link
Chau TN. - Digestion. 2011, Medline - link
Braamskamp MJ. - Eur J Pediatr. 2010, Medline - link
Lisowska-Myjak B. - Fetal Diagn Ther. 2007, Medline - link
Biancone L. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003, Medline - link
Saarinen KM. - Pediatr Allergy Immunol. 2002, Medline - link
Keller KM. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1997, Medline - link
Choudhary S. - J Gastroenterol Hepatol. 1996, Medline - link