Dechový test s 13C-mixed triglyceridy (MTG-BT)

obrazek_cislo_6 Principem dechového testu s 13C-mixed triglyceridy je štěpení tohoto substrátu pankreatickou lipázou. 13C-MTG substrát je triglycerid s 13C-označeným octanoátem v poloze 2, a stearátem v poloze 1 a 3. Pankreatickou lipázou je triglycerid rozštěpen a 13C-octanoát je dále oxidován v játrech (beta-oxidace tuků) a ve vydechovaném vzduchu je množství 13CO2 stanoveno analyzátorem dechových testů. Variantou je test s jiným substrátem pro lipázu - Hioleinem. Specificita testu je závislá na struktuře substrátu, která ovlivňuje kinetiku hydrolýzy.

obrazek_cislo_67 Provední MTG-BT testu. Pacient musí býti nalačno a je nutné vysazení pankreatické substituce nejméně 24 hodin před začátkem testu. Nepřímá stimulace testovacím pokrmem zahrnuje křehký, kukuřičný chléb s 50g tuku (nejlépe rostlinného margarinu) do kterého je přidáno 100 mg 13C-značeného triglyceridu. Odebrán je vzorek vzduchu před podáním testovacího pokrmu a pak po dobu 6ti hodin ve 30 minutových nebo 60ti minutových intervalech. Analýzu vzorků lze provést analyzátory IRMS nebo IR typu. Vyhodnocením je kumulativní výdej za 6 hodin, který v procentech k podanému substrátu vyjadřuje míru pankreatické insuficience. Hranicí normy je 22% pro MTG-BT test, při výpočtu kumulativního výdeje pomoci BSA (povrch těla vypočítaný pomocí výšky a váhy pacienta). Přesnější hodnoty lze vypočítat pomocí BMR (basální metabolická rychlost), zohledňující i pohlaví a věk pacienta, hranice normy pro výpočet BMR je 30%.

Klinický význam má MTG-BT test v diferenciální diagnostice malabsorpčního syndromu, jako funkční test exokrinní funkce pankreatu a pro dlouhodobé sledování nemocných s chronickou pankreatitídou. Dechové testy s 13C-mixed triglyceridy (MTG-BT), nebo 13C-Hioleinem patří mezi nepřímé funkční testy exokrinní funkce pankreatu a lze použít k monitorování úspěšnosti pankreatické substituční léčby.

Reference
González-Sánchez V. - Pancreatology. 2017, Medline - link
Wejnarska K. - Dev Period Med. 2016, Medline - link
Kent DS. - Eur J Clin Nutr. 2016, Medline - link
Hirono S. - World J Surg. 2015, Medline - link
Keller J. - Pancreas. 2014, Medline - link
Keller J. - United European Gastroenterol J. 2014, Medline - link
Yuasa Y. - Pancreas. 2012, Medline - link
Bożek M. - Br J Nutr. 2012, Medline - link
Domínguez Munoz JE. - Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2010, Medline - link
Suzuki M. - Eur J Pediatr. 2009, Medline - link
Jonderko K. - Med Sci Monit. 2009, Medline - link
Nakamura H. - Surgery. 2009, Medline - link
Herzog DC. - Clin Biochem. 2008, Medline - link
Domínguez-Munoz JE. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2007, Medline - link
Slater C. - Rapid Commun Mass Spectrom. 2006, Medline - link
Dominguez-Munoz JE. - Aliment Pharmacol Ther. 2005, Medline - link
Dumasy V. - Am J Gastroenterol. 2004, Medline - link
Ritz MA. - J Gastroenterol Hepatol. 2004, Medline - link
Schuette SA. - HJ Am Coll Nutr. 2003, Medline - link
Sun DY. - Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2003, Medline - link
Slater C. - Isotopes Environ Health Stud 2002, Medline - link
van Dijk-van Aalst K. - J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001, Medline - link
Wutzke KD. - J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999, Medline - link
Adamek RJ. - Dtsch Med Wochenschr 1999, Medline - link
Loser C. - Scand J Gastroenterol 1998, Medline - link
Braden B. - Z Gastroenterol 1997, Medline - link
Lembcke B. - Gut 1996, Medline - link