FLUORESCENČNÍ SPEKTROSKOPIE V NEUROVĚDÁCH

 1. Principy fluorescenční spektroskopie  

 

 2. Fluorofory v biomedicíně  

 

 3. Experimenty  

 

 Odkazy  

 

 Stáhnout 

citace: Fišar Zdeněk: Fluorescenční spektroskopie v neurovědách. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze [online] 11.2.2009, poslední aktualizace 22.2.2009 [cit. 2009-08-03] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-851-fluorescencni-spektroskopie-v-neurovedach>. ISSN 1803-6619.