Zdeněk Fišar

 

  OBSAH

 

1. Principy fluorescenční spektroskopie

1.1 Luminiscence

1.2 Charakteristiky fluorescence

1.3 Anizotropie fluorescence

1.4 Přenos energie

1.5 Spektrofluorimetrie

 

2. Fluorofory v biomedicíně

2.1 Vlastní fluorescence

2.2 Nevlastní fluorescence

2.2.1 Fluorescenční značky

2.2.2 Fluorescenční sondy

2.2.3 Fluorescenční indikátory (chemické sondy)

2.3 Příklady použití

2.3.1 Testování životnosti buněk, jejich proliferace a funkcí

2.3.2 Studium neurotransmiterových receptorů a iontových kanálů

2.3.3 Transdukce signálu

2.3.4 Reaktivní kyslík

2.3.5 Indikátory pro Ca2+, Mg2+, Zn2+ a jiné kovové ionty

2.3.6 Indikátory pH

2.3.7 Membránový potenciál

2.3.8 Dynamika a uspořádání buněčných membrán

 

3. Experimenty

3.1 Polarita rozpouštědla

3.2 Vazba sond na bílkoviny

3.3 Dynamický stav lipidových membrán

3.4 Vlastní fluorescence bílkovin

3.5 Fluorescenční značení DNA

3.6 Kalcium

3.7 Membránový potenciál

3.8 Změny pH

3.9 Propustnost membrán

3.10 Speciální experimenty:

3.10.1 Vazebné parametry receptorů

3.10.2 Vliv psychotropních látek

3.10.3 Vliv podávání antidepresiv

 

    Odkazy

 

   Stáhnout

 

 

Podporováno granty:

    FRVŠ 2865/2003

    MSM 111100001

 

Optimalizováno pro MSIE 6.0, rozlišení 1024x768 a vyšší 

červenec, 2009

 

 Creative Commons License
Fišar Zdeněk 

Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta UK, Praha