Informace k elektronickému textu, ovládání programu

Autoři elektronického zpracování a hypertextové koncepce: MUDr.Petr Kocna CSc. a Mgr.Lukáš Loub, Ústav klinické biochemie VFN a 1.LF UK Praha

Elektronická verze publikace "Vybrané kapitoly z klinické biochemie" je upravena pro hypertextovou vazbu mezi podrobně rozvedeným obsahem (v horním okně) a vlastním textem (v okně spodním). Hypertextové odkazy na jiné části textu jsou uvedeny výhradně tam, kde uvádí tyto odkazy autor příslušné kapitoly v tištěné verzi skript.

Pro zobrazení Vybraných kapitol z klinické biochemie nabízíme 2 varianty hypertextu. Uživatelům, kteří mají dostatečně výkonný hardware (Pentium, 32MB operační paměti, prostředí Windows 95/98/NT a prohlížeč Internet Explorer 4.0 doporučujeme optimální verzi, verzi s vyššími HW nároky, která obsahuje celý text v jediném HTML souboru a umožňuje prohledávat fultextovým nástrojem v rozsahu celé publikace. Pro uživatele s méně výkonným hardware a především pro uživatele Windows 3.11 s Internet Explorerem 3.0 nabízíme variantu - verzi s menšími HW nároky, ve které jsou jednotlivé kapitoly rozděleny do samostatných HTML souborů. Hypertextové vazby jsou plně zachovány, jako ve verzi optimální, nelze však prohledávát hypertextově celý text, ale pouze po jednotlivých kapitolách.

Lišta mezi obsahem a vlastním textem je nastavitelná do libovolné polohy tak, aby bylo možno zobrazit např. pouze obsah, nebo naopak jen vlastní text. Posun lišty proveďte uchopením lišty kurzorem a tahem myši nastavte do požadované pozice.

Celý text (nebo jednotlivé kapitoly - podle zvolené verze hypertextu) je možno tzv. fulltextově prohledávat pomocí interní funkce Vašeho prohlížeče, který používáte k zobrazení tohoto HTML textu. V případě Internet Exploreru je tato funkce spustitelná z nabídky programu nebo pomocí tzv. horké klávesy CTRL + F. Vyhledávaný termín je nutno zapsat to okénka této funkce a po potvrzení klávesou ENTER je nalistován první výskyt daného termínu, který je barevně označen. Pro vyhledání dalšího výskytu je možno použít tlačítka "Další vyhledávání, resp. další výskyt".

Obrázky jsou zobrazeny zmenšenou ikonou obrázku přímo v textu. Celý, zvětšený obrázek je možno zobrazit kliknutím na hypertextový odkaz (většinou označení čísla obrázku) nebo přímo na zmenšenou ikonu obrázku. V poslední kapitole 12 je uveden přehled všech obrázků a tabulek, rovněž s přímými hypertextovými odkazy.1. Přehled tabulek

Tab.2.1 Koncentrace iontů a objemy ztrát tělesných tekutin (upraveno podle Nejedlého, 1980)
Tab.2.2 Koncentrace iontů v tělesných tekutinách
Tab.4.1 Laboratorní nálezy u renální tubulární acidózy (RTA)
Tab.5.1 Jaterní soubor biochemických vyšetření
Tab.5.2 Dělení biochemických vyšetření jater
Tab.5.3 Rozdělení hyperbilirubinémií podle příčin
Tab.7.1 Přehled lipoproteinů
Tab.7.2 Přehled apoproteinů
Tab.7.3 Sekundární hyperlipoproteinémie
Tab.7.4a Referenční intervaly cholesterolu
Tab.7.4b Referenční intervaly HDL a LDL cholesterolu
Tab.7.5 Typizace hyperlipoproteinémií podle WHO
Tab.8.1 Přehled dědičných metabolických poruch purinů a pyrimidinů
Tab.8.2 Rozpustnost purinových metabolitů při různém pH moče
Tab.8.3 Přehled diagnosticky významných metabolitů v moči u jednotlivých defektů
Tab.8.4 Klinické a laboratorní nálezy indikující vyšetření purinového metabolismu
Tab.10.1.Normální hodnoty hormonálních vyšetření-ranní odběr

2. Přehled obrázků

Obr.2.1 Schéma tří prostorů tělesných tekutin a pohybu komponent, které určují osmolalitu séra
Obr.2.2A Normohydratace s hyponatrémií
Obr.2.2B Normohydratace s hypernatrémií
Obr.2.3A Dehydratace s normonatrémií
Obr.2.3B Dehydratace s hyponatrémií
Obr.2.4AObr. 2.4.A. Dehydratace s hypernatrémií
Obr.2.4B Korekce dehydratace s hypernatrémií, 1.krok
Obr.2.4C Korekce dehydratace s hypernatrémií, 2.krok
Obr.2.5 Hyperhydratace s normonatrémií
Obr.2.6 Hyperhydratace s hyponatrémií
Obr.2.7 Hyperhydratace s hypernatrémií
Obr.2.8 Závislost kalémie a pH
Obr. 3.1 Znázornění velikosti změn pH
Obr. 3.2 Schéma poměru kationtů a aniontů v krvi
Obr.3.3 Starší představa acidobázické regulace
Obr. 3.4 Schéma acidobázické rovnováhy s použitím SID a Atot
Obr. 3.5 Graf acidobázické regulace
Obr.4.1 Patologické nálezy při elektroforéze bílkovin moči v agarózovém gelu
Obr.5.1 Časový profil ALP, AST a GGT u akutní alkoholické hepatitidy
Obr.5.2 Průkaz p-Glutathion-S-transferázy v jaterní tkáni
Obr.5.3 Elektroforéza izoenzymů alkalické fosfatázy
Obr.6.2 Kategorizace laboratorních vyšetření v gastroenterologii
Obr.6.3 Nepřímé funkční testy
Obr.6.4 Vyšetření funkce tenkého střeva
Obr.6.5 Vitamin A
Obr.6.6 Dechové testy
Obr.6.7 Glutenová enteropatie
Obr. 9.1. Centrální řízení sekreční aktivity štítné žlázy
Obr. 10.1 Schéma biosyntézy steroidních hormonů v kůře nadledvin
Obr. 10.2 Schéma biosyntézy sexagenů v gonádách a v periferních tkáních
Obr. 10.3 Hypotalamo-hypofyzární-testikulární osa
Obr. 10.4 Hypotalamo-hypofyzární-ovariální osa