Kazuistiky infekčních nemocí

Hanuš Rozsypal a spolupracovníci

Případ 1 | Případ 2 | Případ 3 | Případ 4 | Případ 5 | Případ 6 | Případ 7 | Případ 8 | Případ 9 | Případ 10 | Případ 11 | Případ 12 | Případ 13 | Případ 14 | Případ 15 | Případ 16 | Případ 17 | Případ 18 | Případ 19 | Případ 20 | Případ 21 | Případ 22 | Případ 23 | Případ 24 | Případ 25 | Případ 26 | Případ 27 | Případ 28 | Případ 29 | Případ 30 | Případ 31 | Případ 32 | Případ 33


Kazuistiky z infekční kliniky

Případ 1 Horečka, bolesti hlavy a zvracení u 18 letého muže 1
Případ 2 Porucha chování a následně porucha vědomí u 29 letého HIV+ toxikomana 1
Případ 3 Horečka u 20 letého cestovatele 1
Případ 4 Horečka a bolesti hlavy u 34 leté ženy s non-hodgkinským lymfomem 2
Případ 5 Bolest hlavy a febrilie u 69 leté ženy po polypektomii dutiny nosní 1
Případ 6 Horečka u 37 letého cestovatele po prodělané malárii terciáně 1
Případ 7 Bolest hlavy, horečka a zvracení u 17 letého chlapce 1
Případ 8 Bolestivé eflorescence na bércích u 19 leté ženy 1
Případ 9 Bolesti hlavy, horečka a dezorientace u 53 leté ženy 1
Případ 10 Polymorfní obtíže a zmatenost s rezistencí sternoklavikulárního kloubu u 63 letého dialyzovaného pacienta 1
Případ 11 Katarální příznaky a exantém po podání amoxycilinu u 20 leté ženy 1
Případ 12 Ikterus a ložisková léze jater u 19 letého cizince 1
Případ 13 Nauzea, kašel, artralgie a horečka u 48 letého muže s varicelou 1
Případ 14 Horečka a zduření v axile u 18 letého muže po manipulaci se zajícem 1
Případ 15 Febrilie a kašel neodeznívající na léčbě amoxycilinem u 27 leté ženy 1
Případ 16 Horečka, myalgie a tmavá moč u 22 leté intravenózní toxikomanky 1
Případ 17 Pokousání 30 leté ženy toulavou kočkou 1
Případ 18 Kašel a dušnost u 25 letého HIV pozitivního muže 1
Případ 19 Onemocnění po poranění psem z Eiseltových Rozprav o nemocech sdělných z roku 1904 1
Případ 20 Febrilní puchýřnatý exantém s postižením sliznic u 20 leté epileptičky 1
Případ 21 Febrilie, krční lymfadenitida a mapovitý exantém po cefacloru u 2,5 letého chlapce 2
Případ 22 Subfebrilie, zvracení a laboratorní známky renální a hepatální léze u 52 letého muže po práci v zaplavené oblasti 2
Případ 23 Tři roky trvající únava a subfebrilie u 32 leté ženy 1
Případ 24 Exantém s febriliemi a výsevem aft v dutině ústní u 31 letého muže 2
Případ 25 Bolesti hlavy a těla, horečka a kožní projevy u 23 leté ženy 1
Případ 26 Febrilie, posléze subfebrilie u 43 leté ženy s kardiálním selháním 1
Případ 27 Febrilní průjmové onemocnění vedoucí k dehydrataci a následná respirační insuficience u 69 leté ženy 1
Případ 28 Zvolna se rozvíjející porucha chůze a zmatenost u 51 leté ženy 3
Případ 29 Subfebrilie a hubnutí, později bolesti v boku a septické horečky u 55 leté ženy při nehojícím se hnisavém ložisku na paži 3
Případ 30 Přetrvávající febrilie a porucha vidění u 24 letého muže se serózní meningitidou 3
Případ 31 Křečovité bolesti břicha s maximem v pravém hypogastriu provázené vzestupem horečky u 26 letého muže 1
Případ 32 Horečka, bolesti břicha a ascites u 33 leté Číňanky 2
Případ 33 Recidivující vředy na bércích u 64 letého muže 3

1 základní, přizpůsobené
2 obtížnější, autentické
3 obtížné až kuriózní, autentické

Úprava kazuistik spočívá zejména v doplnění vyšetření, která nebyla provedena, ale z diferenciálně diagnostických důvodů mohou být indikována.


Kazuistiky z historie

  Podivná smrt 18 letého krále Ladislava Pohrobka -
  Výběr několika kazuistik Bangovy nemoci z 50. let -

 

 

Úvodní stránkaAktualizace 23. 11. 2006